Philipp Blom: Svet s tečajev

Nemški zgodovinar, pisatelj, novinar in prevajalec Philipp Blom se v predgovoru knjige Svet s tečajev sprašuje: Kaj se zgodi v družbi, ko se spremeni podnebje? Kakšni so posredni in neposredni učinki spremenjenih naravnih razmer na kulturo ter čustveni in intelektualni horizont družbe?  Philipp Blom se je rodil leta 1970 v Hamburgu. Študiral je filozofijo, zgodovino in judaizem. Živi na Dunaju, redno objavlja v evropskih in ameriških časopisih. Njegova zadnja dela so Opotekavi kontinent, Evropa med letoma 1900 in 1914, Razklana leta, 1918 – 1938 in Svet s tečajev, zgodovina male ledene dobe od leta 1570 do 1700. Odlomke iz slednje je prevedla Ana Grmek.