70 let slovakistike v Ljubljani

Pred 70. leti smo, predvsem po zaslugi literarnega zgodovinarja in prevajalca Viktorja Smoleja (1910–1992), dobili prvi lektorat slovaščine.

Pred 70. leti smo, predvsem po zaslugi literarnega zgodovinarja in prevajalca Viktorja Smoleja (1910–1992), dobili prvi lektorat slovaščine. Dobrega pol stoletja pozneje, natančneje, leta 2004, je prerasel  v univerzitetni študijski program slovakistika. Ob jubileju je pod uredništvom dr. Špele Sevšek Šramel in dr. Jozefa Pallaya nastal zbornik, posvečen dr. Andreju Rozmanu, enemu izmed ustanoviteljev študija češčine, poljščine in slovaščine na FF v Ljubljani in dolgoletnemu vodju katedre za slovaški jezik in književnost. Zbornik bomo prelistali v oddaji, predvsem pa spregovorili o naših kulturnih stikih s Slovaško nekoč in danes in o tem, da je bilo posredovanje slovaške kulture določeno z družbenopolitičnim okvirom in individualnimi pobudami. Gosta oddaje bosta dr. Andrej Rozman in dr. Špela Sevšek Šramel. Pogovor bo vodila Tina Kozin.