Eino Leino: Laponsko poletje

foto: flickr/William Arthur

Pesnik pisatelj, dramatik in esejist Eino Leino, rojen leta 1878, poleg skladatelja Jana Sibeliusa, slikarja Akselija Gallena – Kallele in arhitekta Eliela Saarinena sodi med najopaznejše predstavnike finske nove romantike. Njegove pesmi iz zgodnjega obdobja, ki so nastajale pod vplivom ljudske pesmi, prežemata optimizem in veselje do življenja, sčasoma pa je njegova poezija postajala temačnejša in bolj osebnoizpovedna. Precej pesmi je domoljubnega narave in so odgovor na zatiranje ruskih oblastnikov; eden osrednjih motivov v njegovi poeziji pa je osamljenost. Nekaj njegovih pesmi je prevedel Klemen Pisk.