Josef Škvorecký: Oklepni bataljon

Josef Škvorecky sodi med največje češke prozaiste 20. stoletja. S svojim opusom se postavlja ob bok Bohomilu Hrablu, Milanu Kunderi in Ladislavu Fuksu, ki so se na literarnem prizorišču pojavili v 60-ih letih in so danes ne le del češkega, temveč tudi svetovnega literarnega kanona. Josef Škvorecký je leta 1969 kot predavatelj odšel v ZDA, a se ni več vrnil v domovino; s soprogo se je naselil v Torontu. V Ciklu češkega humorja boste slišali odlomek iz romana Oklepni bataljon. Delo je izšlo leta 1971 pri emigrantski založbi v Torontu in prikazuje vseobsegajočo shizofreno dvoličnost, ki izvira iz tedanje družbene klime laži in pretvarjanja v Češkoslovaški. Besedilo je prevedla Nives Vidrih, interpretira pa ga dramski igralec Božo Vovk.