Ciril Magdič

Ciril Magdič je upokojeni policist iz Pomurja. Med pripravami na vojno in med njo je analiziral ravnanje JLA ter skušal predvideti njene prihodnje poteze.

Ciril Magdič
foto: Ivan Merljak

Ciril Magdič je upokojeni policist iz Pomurja. Že pred vojno za Slovenijo je bil kot inšpektor tedanje milice odgovoren za načrtovanje obrambnih in varnostnih zadev v Pomurju. Med pripravami na vojno in med njo je analiziral ravnanje JLA ter skušal predvideti njene prihodnje poteze.