O predlogu raziskovalnega zakona

foto: Facebook MIZŠ

Na današnji dan se izteka rok za oddajo pripomb na predlog Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti. Po zavrnitvi predloga s strani Znanstvenih svetov treh največjih javnih raziskovalnih inštitutov (IJS, Kemijski inštitut., NIB), dveh univerz in še nekaterih drugih, bomo v soočenju raziskovalcev in vlade poskušali osvetliti razloge in stališča obeh strani. O tem bodo v pogovoru, ki bo potekal v živo, spregovorili, predstavnik Min. za izobraževanje, znanost in šport RS, predstavnik KOsRIS prof. dr. Gregor Anderluh (direktor Kemijskega inštituta), dr. Boštjan Nedoh, član delovne skupine za pripravo predloga zakona in prof. dr. Igor Ž. Žagar (direktor Pedagoškega inštituta).