Oh, literatura … O, literatura!, Literarna klasika in mladi bralci, prenos

Ob ugotavljanju, da bralne navade mladih upadajo, se pojavlja vprašanje, kako jih vendarle pritegniti k branju.

Ob ugotavljanju, da bralne navade mladih upadajo, se pojavlja vprašanje, kako jih vendarle pritegniti k branju. In čeprav je literarna klasika vključena v šolske programe – kako jim jo približati, kako pritegniti zanimanje zanjo? Tretji program Radia Slovenija v sklopu literarnih večerov Oh, literatura … O, literatura! spremlja srednješolski učni program, drugi avtorji skušajo mlade navdušiti na drugačne načine. Gostje bodo dr. Igor Saksida, Marko Trobevšek, Boštjan Gorenc – Pižama in Rok Terkaj – Trkaj. Pogovor bo vodil Vlado Motnikar.

Foto: Ingrid Kovač Brus