Nova generacija umetnih bionanostruktur

Načrtovanje proteinskega origamija na osnovi obvitih vijačnic, ki se lahko sestavi 'in vitro' ter 'in vivo' - študija v reviji Nature Biotechnology, Kemijski inštitut.

Znanstveniki so načrtovali strukture kletk (zgoraj) in jih tudi potrdili s številnimi eksperimentalnimi tehnikami (spodaj). Z sivim obrisom je prikazana rekonstrukcija struktur z elektronskim mikroskopom. Kletke so se pravilno zvile v bakterijah, sesalskih celicah in miškah.
foto: Kemijski inštitut, Ljubljana

Ekipa vodje Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani prof. dr. Romana Jerale je nedavno v reviji Nature Biotechnology objavila študijo z naslovom “Načrtovanje proteinskega origamija na osnovi obvitih vijačnic, ki se lahko sestavi “in vitro” ter “in vivo”. V pogovoru o novi generaciji umetnih bionanostruktur sodeluje še eden od prvih dveh avtorjev članka v reviji s faktorjem vpliva več kot 40, dr. Ajasja Ljubetič z omenjenega odseka.

Metoda načrtovanja proteinskih origami struktur. Znanstveniki izberejo poljubno začetno obliko (v tem primeru kvadratno piramido) in poiščejo pot, ki vsako stranico prečka natanko dvakrat. Približno tako kot če bi želeli piramido zgraditi iz vrvi in bi po vsaki stranici vrv potegnili dvakrat. Tako dobijo vrstni red, v katerem morajo nanizati dele obvitih vijačnic. Kletke se nato samodejno sestavijo v pravilno obliko v bakterijah, sesalskih celicah in miškah.