Janko Moder: Nekaj misli o Jurčičevi poti v svet

Esej na radiu

Prevajalec in svetovni popotnik Ferdinand Kolednik je “koledoval” pri vplivnih ljudeh, da bi podprli njegovo delo za širjenje slovenske književnosti v prevodih, zlasti pisatelja Josipa Jurčiča in Finžgarja. V oddaji boste slišali prispevek Janka Modra Nekaj misli o Jurčičevi poti v svet, ki je izšel v reviji Jezik in slovenstvo leta 1981. Besedilo bereta napovedovalca Jasna Rodošek in Aleksander Golja. Glasbeni vložki so odlomki iz opusa Štirinajstih skladb za flavto in harfo francoskega skladatelja Charlesa Koechlina v izvedbi Dietra Fluryja in Mojce Zlobko Vajgl; izbrala jih je Tina Ogrin; oddajo je zvočno oblikoval Gašper Loborec, urednika oddaje sta Mihael Kozjek in Andrej Rot.