Venčeslav Ogrinc

Venčeslav Ogrinc
foto: Ivan Merljak

Venčeslav Ogrinc je brigadir Slovenske vojske v pokoju, veteran vojne za Slovenijo, nosilec več odlikovanj za svoje zasluge za osamosvojitev Slovenije. V prelomnih časih je bil zaposlen v Teritorialni obrambi v Mariboru in soodločal o poteku operacij zoper nasprotnika, Jugoslovansko ljudsko armado, ki si je neuspešno prizadevala zasesti Šentilj in druge mejne prehodu z Avstrijo na širšem območju Maribora. Po vojni pa je bil načelnik Šole za častnike in direktor urada za vojaške zadeve pri generalštabu Slovenske vojske.