Arsovo domače branje

Knjižna klasika, torej literatura, ki univerzalno prikazuje družbo in posameznika, odstira etična vprašanja in sledi človekovim čustvom, vse to z izrazito estetsko močjo, je del splošne izobrazbe, vsi naj bi jo poznali, sklicujemo se nanjo, pa vendar preredko segamo po njej. Celovito jo obravnava srednješolski učni načrt, Tretji program Radia Slovenija, program Ars, pa se mu zdaj pridružuje s štiriletnim projektom Oh, literatura – O, literatura! (Arsovo domače branje). Namen projekta je izbrana literarna dela, ki so vključena v pouk književnosti v srednjih šolah, predstaviti v obliki literarnih večerov in tako dijakom ponuditi estetski užitek ob odlomkih, povezanih s poljudno-strokovno spremno besedo. Oddaje bodo primerna dopolnitev šolskih predavanj, namenjena poslušanju.

V šolskem letu 2017/18 bodo oddaje sledile programu prvega letnika, v štirih letih pa bodo tako izpostavljene najpomembnejše teme iz celotnega učnega načrta. Oddaje bodo pripravili srednješolske profesorice oz. profesorji književnosti in drugi uveljavljeni poznavalci književnosti, režirali jih bodo priznani radijski režiserji, pri interpretaciji besedil bodo sodelovali vrhunski slovenski igralci.

Literarni večeri iz sklopa Oh, literatura – O, literatura! bodo na sporedu od septembra do maja tretji torek v mesecu ob 21.00 na Programu Ars. Po objavi bodo oddaje dosegljive na spletni strani http://ars.rtvslo.si/oho-literatura/.


V šolskem letu 2017/18 se bodo zvrstile oddaje:

– 19. september:   Sveto pismo
– 17. oktober:         Sofoklejeva dramatika
– 21. november:   Dantejeva Božanska komedija
– 19. december:   Trubar in slovenska reformacija
– 16. januar:         W. Shakespeare: Hamlet
– februar:              M. Cervantes: Don Kihot
– marec:                Molière: Tartuffe
– apr.                     Pridige Janeza Svetokriškega
– maj                     A. T. Linhart: Matiček se ženi

 

Tretji torek v mesecu, Literarni večer ob 21. uri na programu Ars.