Marija Stanonik

????????????????????????????????????

To pomlad je dopolnila 70 let akademikinja, literarna zgodovinarka in etnologinja Marija Stanonik, zato bomo v Podobah znanja tokrat znova objavili intervju, ki smo ga z njo posneli in prvič predvajali pred leti. Profesorica Stanonikova je posvetila glavnino svojega ustvarjalnega delovanja slovstveni folklori, njenemu zbiranju, objavljanju in vrednotenju z zgodovinskih in antropoloških vidikov.