Anton Foerster

Letos bo minilo 180 let od njegovega rojstva. Čeprav je bil češkega rodu, je pomembno vplival na razvoj slovenske sakralne glasbe. Večino svojega življenja je preživel v Ljubljani, v kateri je deloval kot regens chori in organist ljubljanske stolnice, urejal revijo Cerkveni glasbenik,  ustanovil pa je tudi orglarsko šolo Cecilijinega društva in jo vodil od leta 1877 do leta 1908. V njej je vzgojil veliko slovenskih organistov. Je tudi avtor opere Gorenjski slavček, ki velja za prvo slovensko opero.