Janez Vipotnik: Ledina

Janez Vipotnik,  morda bolj znan predvsem po svojem političnem delovanju, je stopil v slovensko književnost pozno, vendar je s svojimi tremi knjigami Balada o kovačici, Rodna letina in Enainštirideseto, opozoril nase tudi kot na književnika. V novelah in romanih se je posvečal predvsem vojni tematiki, uveljavil pa se je tudi kot mladinski pisatelj. V današnji oddaji Izbrana proza boste ob 100. obletnici rojstva Janeza Vipotnika slišali novelo, ki jo je avtor naslovil Izgubljeno poglavje iz “Rodne letine”. Zgodba je iz zbirke novel s skupnim naslovom Ledina, za katero je leta 1980 prejel Kajuhovo nagrado. Novelo bo interpretiral dramski igralec Tone Kuntner.