Miran Fišer, ponov.

Miran Fišer
foto: Ivan Merljak

Polkovnik slovenske vojske prof. Miran Fišer, diplomiran agronom in obramboslovec,  je danes načelnik Muzeja Slovenske vojske. V času osamosvajanja je bil organizator Manevrske strukture narodne zaščite in poveljnik  območnega štaba Teritorialne obrambe v Ormožu.  To obmejno mesto s Hrvaško je med vojno za samostojnost imelo pomembno obrambno vlogo.