Ali so slovenske kulturne ustanove dovolj dostopne za invalide?

Medtem ko je 15 % vseh prebivalcev Evropske unije invalidov, se v Sloveniji okvirna ocena deleža giblje okoli 13 odstotkov celotnega prebivalstva. Invalidi tako predstavljajo pomembno skupino, ki enakovredno prispeva k razvoju družbe, vendar njihove zmogljivosti še niso v celoti izkoriščene zaradi številnih ovir, na katere invalidi naletijo pri družbenem udejstvovanju. Vzemimo za primer področje kulture. Ali so slovenske kulturne ustanove dovolj dostopne za invalide? Je osebje usposobljeno za delo z obiskovalci s posebnimi potrebami? O vsem tem bo tekla beseda v oddaji Arsov forum.

V pogovoru bodo sodelovali dr. Rajka Bračun Sova, samozaposlena pedagoginja v kulturi, raziskovalka na Urbanističnem inštitutu dr. Vlasta VodebTomaž Wraber, predsednik zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Matjaž Juhart, sekretar na zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Z njimi se bo pogovarjal Marko Rozman.