Od zgodovine Slovencev k slovenski zgodovini

Pri založbi Modrijan je v dveh knjigah izšla Slovenska zgodovina, celostni prikaz zgodovinskega dogajanja na ozemlju, ki je pretežno vključeno v državo Slovenijo. Delo, ki sega od prazgodovinskih časov do naše neposredne sodobnosti, so podpisali trije ugledni zgodovinarji: dr. Peter Štihdr. Vasko Simoniti in dr. Peter Vodopivec, njegovo izhodišče pa sta misli, da govoriti o zgodovini Slovencev ni isto, kot govoriti o zgodovini današnjega slovenskega prostora in da enačenje slovenske zgodovine z zgodovino našega naroda pomeni odpoved delu naše preteklosti. O tem, v čem se pojem »slovenska zgodovina« razlikuje od pojma »zgodovina Slovencev«, o slovenski zgodovini in zgodovinopisju se bo z avtorji pogovarjala Tina Kozin (ponovitev oddaje).