Bog daj dobro leto, pesemsko izročilo Adlešičev

http://www.rtvslo.si/kultura/glasba/robovi-izrocila-na-prvem-radijskem-tiru/351904
foto: RTV Slovenija

V tokratnem potovanju po izročilih slovenske ljudske glasbe se bomo odpravili v Belo krajino, natančneje, v kraj Adlešiči. Na bogato ljudsko izročilo Adlešičev je v sedemdesetih letih 19. stoletja prvi postal pozoren takratni adlešiški župnik Ivan Šašelj, ki je šege, pregovore in pesmi, ki jih je slišal, vestno zapisoval ter jih objavljal v osrednjih slovenskih časopisih in revijah. Prve posnetke slovenske ljudske glasbe v teh krajih pa je leta 1913 napravila ruska glasbenica in zbirateljica Jevgenija E. Linjova. Kot pravi Drago Kunej, so ravno ti posnetki prepričali člane Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi, da je v začetku leta 1914 pridobil svoj fonograf z voščenimi valji, na katere je ljubljanski advokat in belokranjski rojak dr. Juro Adlešič junija istega leta na Preloki in v Adlešičih posnel 38 pesmi. Ravno v Adlešičih so torej nastali zvočni posnetki ljudskih pesmi, ki jih je prvič posnel slovenski zbiratelj.