Ljubezenski frazemi v slovenščini

foto: https://commons.wikimedia.org/

Ljubezen vse premaga, biti zaljubljen do ušes, ljubezen je bolezen, to so vzorčni primeri ljubezenskih frazemov. Težko opredeljivo čustvo ljubezni lahko človek doživlja zelo različno, pozitivno ali celo skrajno negativno, vse to pa se zrcali v jeziku. Frazeologija je ena izmed mogočih poti, po kateri se lahko približamo raziskovanju ljubezni, saj priča o kulturno in jezikovno zasidranih predstavah, ki se v kaki skupnosti vežejo na ljubezen. O tipiki slovenskih ljubezenskih frazemov se bomo v tokratni oddaji pogovarjali z dr. Natašo Jakop, zaposleno na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Na fotografiji je slika Egona Schieleja Objem (Ljubimca II).