Subkulture

V zadnjih desetletjih so subkulturna gibanja doživela številne in mestoma tudi globoke spremembe. To seveda ni presenetljivo, saj je ravno tako globoke in tudi vse hitrejše transformacije v času od druge svetovne vojne sem doživljala celotna zahodna družba. Danes tako subkulture nimajo več takojšnega provokativnega učinka, ki ga je nekoč zagotovil že zgolj zunanji videz, ki je nemudoma začrtal ločnico med pripadniki večinske kulture in različnih subkultur. Meje so se zamaknile, sčasoma so postajale vse bolj porozne in se v marsikaterem pogledu celo zabrisale. Nekaj časa se je celo zdelo, da so subkulture stvar nekega zgodovinskega trenutka, ki je že minil. Vendarle tudi danes še vedno vztrajajo, vedno znova iščejo lastni alternativni odgovor večinski kulturi, vedno znova vzpostavljajo svojo identiteto v odklonu od prevladujočih norm.

O heterogenem in spremenljivem svetu subkultur v tokratnih Glasovih svetov z mag. Jasno Babič, raziskovalko na Mirovnem institutu, avtorico knjige V vrtincu subkultur.