Darius Milhaud /4/

Darius Milhaud

Zaradi druge svetovne vojne se je z ženo in sinom preselil v Ameriko, v Francijo se za stalno ni več vrnil. Brez nje pa tudi ni mogel – tako je izmenjaje živel v stari in novi domovini in vseskozi komponiral. Preizkušal se je v razlišnih novostih, njegovo najuspešnejše delo pa je pravzaprav precej konvencionalno – to je Ubogi mornar. Med tako imenovane tri Minutne oz. mini opere spadata tudi Zapuščena Ariadna in Tezejevo osvoboditev. Zanimivi zvočni kombinaciji malega orkestra s čembalom pa boste lahko prisluhnili v skladbi Apoteoza Moliera, s podnaslovom Suita po Baptistu Anetu.