Joseph Haydn /1/

Joseph Haydn

Veliko je bilo že zapisanega, izrečenega in slišanega o njem. Ustvaril je številna dela, s svojim načinom skladanja pa je vplival na glasbeno pot številnih poznejših skladateljev. Največkrat ga srečamo v družbi še dveh vélikih sodobnikov – Mozarta In Beethovna. O  »očetu simfonije in godalnega kvarteta« bo največ povedala njegova glasba  – Simfonija št.6, v D-duru, Simfonija št. 94, v G-duru oz. tako imenovana Simfonija z udarcem na pavke in Haydnovo mladostno delo, namenjeno eni izmed mladostnih ljubezni, z naslovom Salve Regina.