Prof. dr. Marko Kreft, fiziologija

????????????????????????????????????

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost biolog Marko  Kreft, redni profesor  za fiziologijo živali na ljubljanski Biotehniški fakulteti. Posebej privlačne so njegove raziskave  o delovanju  celic in presnovi v možganih, raziskuje pa tudi procese v živalskih in rastlinskih celicah. Njegove objave so mednarodno odmevne, objavil  je več kot sto znanstvenih člankov, zadnjih deset let pa so ga citirali več kot 1200-krat. Z  raziskovalcem Markom Kreftom se bo pogovarjal Štefan Kutoš.