Vojko Volk

Vojko Volk
foto: Ivan Merljak

VOJKO VOLK, diplomirani politolog, diplomat, veteran vojne za Slovenijo, publicist in esejist, predavatelj in komentator zunanjepolitičnega dogajanja mednarodnega slovesa. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil čal Odbora za zaščito človekovih pravic, kot pripadnik TO pa eden vodilnih članov MSNZ (Maneverske strukture narodne zaščite). Med vojno je poveljeval posebni protidiverzanski enoti, ki je imela nalogo zavarovati Ljubljano in tedaj že državno vodstvo pred morebitnim prodorom oklepnikov JLA v mesto.