Lučka Kajfež Bogataj: Planet, ki ne raste

Lučka Kajfež Bogataj
foto: Blaž Samec/Delo

Klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj se še kako zaveda, da ne zadošča zgolj znanstveno preučevanje klimatskih sprememb in vseh tistih procesov na Zemlji in na nebu, ki spreminjajo in bodo lahko nepreklicno spremenili naše življenje, ampak da mora o usodi in prihodnosti našega planeta seznanjati širšo javnost. Tako je napisala že več knjig o okoljskih spremembah, naslov njene najnovejše knjige pa je Planet, ki ne raste. Rastejo pa naše potrebe in želje, naši posegi v naravno ravnovesje so vse intenzivnejši, dokazov za porušeno ravnovesje je vsak dan več.  Avtorica s knjigo nagovarja bralko in bralca zelo sistematično: predstavi osem najbolj perečih od podnebnih sprememb do kemičnega onesnaževanja, vedno pa nakaže udi možne rešitve. Toda čeprav je knjiga razdeljena na dele, ni najmanjšega dvoma, da so problemi povezani, da so različne težave del istega procesa in da je porušeno ravnovesje najresnejši izziv za naše življenje na Zemlji. Več o problematiki bo avtorica povedala v oddaji Izšlo je, dober dan pred dnevom Zemlje, v pogovoru z Markom Goljo. Nikar ne zamudite.