Miran Stopar

Miran Stopar

foto: Osebni arhiv

Miran Stopar je  solastnik in direktor računovodskega servisa in ni bil nikdar zaposlen v vojski, marveč rezervist in potem teritorialec. Po činu je nadporočnik in je poveljeval več vodom specialnih čet, od vojaške policije do protidiverzantskih enot. Doma je iz okolice Lukovice, zato je bil vključen v TO, ki je delovala na širokem območju  Domžal in Kamnika. Med vojno za Slovenijo je njegova enota varovala srednjevalovni oddajnik RTV na domžalskem polju. Po premirju pa je njegova enota dobila več nalog varovanja pomembnih politikov, ki so prihajali v Slovenijo in imeli pogovore na Brdu pri Kranju ter nadzorovanja  ravnanja JLA do njenega odhoda s slovenskega ozemlja.