Digitalna knjižnica Pedagoškega inštituta

Kdo je pri nas na COBISS in ARRS (javna agencija za raziskovanje) dosegel “standard” editiranja e- knjig, predvsem pa dostopnosti in nemilosti trga in države prepuščene humanistične in družboslovne literature? Od leta 2009 to na Pedagoškem inštitutu v LJ z brezplačnimi e-edicijami počneta dvojec, prof. dr. Igor Ž. Žagar, direktor inštituta, in izr. prof. dr. Jonatan Vinkler (“stari protestant”, kot se je v pogovoru izrazil Žagar v pogovoru). Gosta spregovorita o izzivih izdajanja e-knjig, posebej o Trubarjevih Zbranih delih (pri njih od izzida 6. dela l.2011 do projekta s finančno podporo JAK do l.2018 cca. 7000 eur letno), o njihovih 4 zbirkah,  nenazadnje pa o razliki med branjem strokovne in leposlovne literaturo na tiskani in ekranski platformi.