Sedmi dan

Pojem čuječnosti v psihoterapiji in duhovnosti

6974455-mood-girl-blonde-sitting-dreams-sand-beach-summer-sea

Podobo psihoterapije v veliki meri spreminja razširjenost čuječnosti. Prinaša namreč opozorila na v družbi zanemarjene in spregledane dimenzije, kot so usmerjenost na telo in pomen telesnih občutij, kot tudi na soočanje in sprejemanje življenjskih danosti.