Za en bokal muzike

Fantje z vasi

Za en bokal glasbe
http://www.rtvslo.si/kultura/glasba/robovi-izrocila-na-prvem-radijskem-tiru/351904
foto: RTV Slovenija

»Bil sem še mlad, poln vneme. Nenadna bolezen me je ustavila in mi zaprla pot do nekaterih načrtov. A kmalu so se pojavili novi izzivi. Pogrešal sem petje fantov na vasi in začel sem se zavedati, da s tem izgineva tudi naša pesem. Dovolj je bila iskrica – fantje smo se znova zbrali. Zdaj pojemo že petnajsto leto.« Tako je povedal eden od pevcev skupine Fantje z vasi iz Škocjana na Dolenjskem. Da – bolezen, izguba službe ali upokojitev so danes najpogostejši vzvodi za oživljanje pesemske dediščine. Fantje z vasi so obnovili približno 200 pesmi z raznovrstnimi, bogatimi pripovednimi vsebinami – legendarnih, ljubezenskih, vojaških, lovskih, obsmrtnih, koledniških, zabavljivih idr.  Ob tem pa skrbno zapisujejo tudi druge etnološke dragocenosti svojega okolja. Predvsem pa – Fantje z vasi radi pojejo; vedo, kaj pojejo, kako pojejo in zakaj pojejo. Njihova pesem bo zdaj napolnila tudi Arsov bokal muzike.