Arsov forum

52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 2016

1467619223-Plakat_SSJLK_splet_2016

Letošnji seminar na filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga tradicionalno izvaja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik z oddelka za slovenistiko FF-UL, bo v znamenju “Drugačnosti v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi” (4.–15. VII. 2016). Letošnjega bosta v oddaji predstavila njegova letošnja predsednica prof. dr. Alojzija Zupan Sosič in asistent dr. Damjan Huber, letošnji strokovni sodelavec.