Arsov forum

Kako se piše slovenskim pesnicam?

Arsov forum

Dva dni po svetovnem dnevu poezije, ki se ga tudi v Sloveniji vsako leto spomnimo s številnimi pesniškimi branji in sorodnimi prireditvami, se bomo v Arsovem forumu osredotočili na slovenske pesnice. Njihov glas že nekaj časa izrazito odmeva v našem literarnem prostoru, a zdi se, da so avtorice na splošno, seveda tudi pesnice, še vedno v neenakovrednem položaju v primeri s svojimi moškimi kolegi. V oddaji bomo razmišljali o tem, ali je ta vtis pravilen ali ne, o vlogi in položaju slovenskih pesnic v literarnem kanonu, pa tudi v družbi nekoč in danes ter o spregledanih slovenskih pesnicah in vzrokih za to. Gostje v oddaji bodo: literarna zgodovinarka prof. Milena Mileva Blažić s pedagoške fakultete, pesnica, kritičarka in dramaturginja Anja Golob, literarna zgodovinarka prof. Katja Mihurko Poniž z univerze v Novi Gorici, pesnica, pisateljica in esejistka Barbara Korun ter pesnica, pisateljica in prevajalka dr. Barbara Simoniti. Z njimi se bo pogovarjala Tina Kozin.