Aktualno

Natečaj za uglasbitev pesmi generala Maistra

rudolf
Rudolf Maister
foto: Zveza društev "General Maister"

Zveza društev generala Maistra in 3. program Radia Slovenija razpisujeta natečaj za najboljšo uglasbitev pesmi generala Maistra.

POGOJI:

  1. Dela, poslana na natečaj, pred zaključkom natečaja ne smejo biti objavljena in javno izvedena. Natečaj velja za uglasbitve pesniških besedil generala Maistra. Uglasbitve so lahko komponirane za naslednje zasedbe: solistični glas/glasovi in spremljevalni inštrument, solist/solisti in orkester, zbor, zbor in orkester ali za solista/soliste, zbor in orkester. Glasbena oblika in žanr nista predpisana.
  1. Izbor bo opravila tričlanska strokovna komisija, ki bo podelila tri nagrade v vrednosti 600, 400 in 300 evrov, pri tem pa si pridržuje pravico, da katere od nagrad tudi ne podeli, če presodi, da nobena od skladb ne izpolnjuje pričakovanih kriterijev kakovosti.
  1. Natečaj je anonimen. Avtorji naj prijavljena dela pošljejo do (vključno) 1. maja 2016 v štirih nepodpisanih izvodih partiture s parti, označenih s šifro in s pripisom »Natečaj za uglasbitev pesniškega besedila generala Maistra«, in sicer na naslov:

Program Ars, Uredništvo za resno glasbo

Radio Slovenija

Tavčarjeva 17

1550 Ljubljana

Avtorje opozarjamo, naj v kuvertah ne pošiljajo svojih podatkov.

  1. S prijavo na natečaj avtorji dovolijo organizatorju objavo imena, snemanje in arhiviranje prijavljene skladbe v arhivih RTV Slovenija ter njeno neomejeno predvajanje v radijskih in TV oddajah, na spletnih mestih RTV SLO in v mednarodni izmenjavi posnetkov v okviru EBU ter izdajo na nosilcih zvoka in slike pri ZKP RTV Slovenija, reprodukcijo in distribucijo na fizičnih nosilcih in s prenosom podatkov ter se strinjajo, da se na RTV Slovenija prenesejo vse materialne avtorske pravice na prijavljenih skladbah v radijski in TV izvedbi, priredbi in vključitvi v AV dela brez omejitev (krajevnih, časovnih in glede nadaljnjega prenosa). Pravice se na RTV Slovenija prenesejo neizključno (tj. avtor lahko avtorsko delo uporablja tudi sam oziroma pravice neizključno prenese na tretjo osebo). Nagrada bo izplačana v obliki avtorskega honorarja na podlagi podpisane pogodbe, ki bo posebej opredeljevala odkup pravic.
  1. Pritožba na izbor ni mogoča. Naročnik vsem avtorjem, katerih dela ne bodo nagrajena, zagotavlja, da prejetih skladb ne bo reproduciral, predelal ali javno objavil. Prejetih izvodov zaradi anonimnosti natečaja tudi ne bo vračal.
  1. Komisija bo svojo odločitev objavila 14. maja 2016 v oddaji Kulturna panorama, na teletekstu in na spletnih straneh RTV Slovenija. Avtorji nagrajenih in izbranih skladb bodo svoje avtorstvo dokazali s petim izvodom, opremljenim s šifro in vsemi osebnimi podatki, pošljejo pa ga naj na Uredništvo za resno glasbo po objavi odločitve komisije.

Vabljeni k sodelovanju!

Besedilo razpisa s prilogami najdete na tejle povezavi

Ljubljana, 18.2.2016