Jezikovni pogovori

Ena skupnost, dva slovarja?

800-210e90195596c02ff5aaecf7bddfbd37Pri nastajanju novega slovarja slovenskega jezika je konkurenca. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pripravlja popolnoma nov Slovar slovenskega knjižnega jezika, drugega pa načrtuje skupina 50-tih interdisciplinarnih strokovnjakov, ki so nedavno izdali obsežno monografijo Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ali je takšna konkurenca lahko dobra za slovensko jezikovno skupnost, se bomo pogovarjali z red. prof. dr. Vojkom Gorjancem s Filozofske fakultete v Ljubljani, glavnim koordinatorjem nastajanja monografije. Posvetili se bomo predvsem izzivom, ki jih pred slovenski jezik postavlja digitalizacija.