Za en bokal muzike

Pesem v Kostanju

Pevci Tuhinjske doline
Pevci Tuhinjske doline Foto: Simona Moličnik

„Ko je prišel radio, smo nehali moliti, ko je prišla televizija, smo nehali peti, ko je prišel internet, smo ugotovili, da je najlepše druženje ob petju…“ pravijo pevci ozke Tuhinjske doline, za katero se zdi, da jo je narava vzela v varnost svojega naročja. Kakih deset pevcev pride v Pančurjevo domačijo, poleti v prijeten hlad, pozimi v mehko toploto in jo napolnijo z zvokom moškega večglasja. Pesmi se prelivajo ena v drugo kot na radiu. Nihče si ne beli glave z vprašanjem, katero bi. Preden je končana ljubezenska, ima nekdo že pripovedno v glavi. Začne peti, drugi potegnejo zraven in ubrano petje teče tudi po več ur. Ob tem ne manjka iskrivih besed, dobre volje in naravne srčnosti. Pevci Tuhinjske doline bodo svojo radoživost delili s poslušalci v oddaji Za en bokal muzike.