Podobe znanja

Dr. Saša Novak

Podobe znanja
????????????????????????????????????
foto: Ars

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gostja doktorica Saša Novak, raziskovalka na Odseku za nanostrukturne materiale Inštituta  Jožefa Stefana.  Novakova raziskuje na področju kompozitnih materialov za uporabo v medicini in vzdržljivih materialov za bodoče fuzijske reaktorje. Med drugim  se ukvarja z izboljšanjem vraščanja kostnih vrastkov in z razvojem kompozitnih materialov za tako imenovano tkivno inženirstvo. Z raziskovalko Sašo Novak se bo pogovarjal Štefan Kutoš.