Jezikovni pogovori

Manjšalnice v slovanskih jezikih

01_120_b

Na mariborski Filozofski fakulteti so pripravili Mednarodno znanstveno konferenco Komisije za slovansko besedotvorje pri Mednarodnem komiteju slavistov. Srečanje so namenili manjšalnicam v različnih slovanskih jezikih in vprašanjem, ki se pojavljajo pri prevajanju le-teh v neslovanske jezike. Sodelovalo je 57 slavistov, od tega 34 tujih iz 16 držav in 23 domačih jezikoslovcev.  Z udeleženci konference se je pogovarjala Natalija Sinkovič, prevode je bral Zoran Turk.