Jezikovni pogovori

Osnutek novega SSKJ-ja v javni razpravi

slovar
foto: isjfr.zrc-sazu.s

V enomesečno javno razpravo je šel osnutek koncepta za nov slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovar bo nastajal 20 let, vsako leto pa bo na spletu objavljenih 5 tisoč novih slovarskih sestavkov. Novi slovar bo tudi prosto dostopen.  Koncept so pripravili na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju s 34-članskim odborom. Sestavljajo ga strokovnjaki, med drugim akademiki, profesorji s štirih slovenskih in ene zamejske univerze, pisatelji, člani stanovskih druženj in predstavniki jezikovnotehnoloških podjetij. Gost oddaje je predstojnik Inštituta za slovenski jezik profesor dr. Marko Snoj.