Za en bokal muzike

Robovi izročila, sklepni stavek na Ljubljanskem gradu

Foto: Vesna Vidmar
Foto: Vesna Vidmar

Sklepni stavek cikla Robovi izročila se je odvil s koncertom v Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu. Tu so se v celoto povezali navidezni robovi Slovenije, ki se po poznavanju kulturne preteklosti zdijo daleč vsaksebi, a v resnici so zelo blizu. Vprašljiv je odnos do lastne dediščine. Prav zato je ekipa Radia Slovenija s projektom Robovi izročila želela poudariti vrednost ustnoizročene glasbe med prebivalci, saj le ta kaže kulturno bogastvo prostora, razpetega med Balkanom, južno, srednjo in vzhodno Evropo. Ljudski glasbeniki, živeči s to tradicijo, so se nato povezali z izkušenimi izvajalci stare glasbe. Skupaj so ustvarili glasbeni večer, ki je povezal robove izročila in ljudi. Ljudskim glasbenikom se je odprla pot na koncertni oder v prestolnici, glasbenike umetnih zvrsti pa je projekt vodil na podeželska dvorišča. Nemara je prišel čas, da smo uresničili besede Béle Bartóka: »Vsak naš ljudski napev je pravi zgled visoke umetniške popolnosti. Štejem ga za ravno tako mojstrovino v malem, kot sta mojstrovini Bachova fuga ali Mozartova sonata v svetu velikih oblik.« Tudi vsebinska zgodba izraža rob ali bolje neskončno človekovo hojo po robu ter večna nihanja med tem, kaj je prav in kaj narobe, in prav za to primerna iskanja nadnaravnih pomoči.   Iz duše preteklosti smo torej gradili most do duše sedanjosti. Davnih dni skrivnost pa je ozvočila šepet grajske dvorane: z ljudskimi glasbeniki Goričkega, Breginjskega kota, Rezije, Istre in Bele krajine v družbi izvajalcev stare glasbe – Nine Volk, Tomaža Raucha, Marina Kranjca in ansamblov Capella Carniola ter musica cubicularis.

Koncert bomo predvajali v treh zaporednih oddajah. Tokrat bo na vrsti prvi del.