Za en bokal muzike

Robovi izročila: Breginjski kot

Za en bokal glasbe
http://www.rtvslo.si/kultura/glasba/robovi-izrocila-na-prvem-radijskem-tiru/351904
foto: RTV Slovenija
Foto: RTV Slovenija

foto: RTV Slovenija

V Breginjskem kotu na skrajnem zahodnem delu Slovenije bomo odstrli mistično lepoto ljudskega glasbenega izraza, izklesanega ob vznožju zahodnih Julijskih Alp ter predalpskega sveta Beneške Slovenije in Rezije. Pripovedne, baladne, romarske in ljubezenske pesmi bodo peli pevci iz Nadiške in Terske doline ter Rezije, obredne viže pa bodo s starimi glasbili predstavili godci Rezijanab Sasiedi iz Tolmina. O burni zgodovini, ki je določala življenjske usode, bo spregovorila etnologinja Karla Kofol.