Radijska igra

Evgen Car: Poredušov Janoš

"...Prekmurje mi je veselje, pa žalost, pa trpljenje, pa sreča, sunce, pa dežč, mi je življenje..."

car-3_large
foto: veza.sigledal.org

“Jes san Poredošov Janoš, vej me pa poznate, nikda premožni kmet pa vinogradnik iz Prekmurja. Pripovedaval van mo nikaj o sebi, ka te me bole spoznali, pa tudi mene de ležej če se po pravici povedano malo izkašlam…”

V bibliografiji dramskega igralca Evgena Carja, doma je iz Dobrovnika v Prekmurju, in rojenega leta 1944 v kmetijsko-vinogradniški družini, beremo, da je prvi akademsko šolan dramski igralec iz Prekmurja. Monodramo Poredušov Janoš je Car napisal leta 1998 – ob tridesetletnici igralskega nastopanja.  V besedilu bodo zazvenele besede z goričkega, druge iz ravenskega, tretje iz dolinskega narečja, vmes pa se pritihotapi še kakšna cvetka iz knjižne slovenščine.

Realizacija in dramaturgija Aleš Jan
Ton in montaža Metka Rojc

Pripovedovalec Evgen Car

Traja 44’42”
Produkcija Uredništva igranega programa
Posneto v studiih Radia Slovenija novembru leta 1995.

“Kak šteč je bilo nikda na svejti
kak šteč je zaj na svejti.
Pa kak šteč de inda na svejti,
globoko v svojon srci pa čutin ka:

Domov, domov v Prekmurski kraj,
me vleče njegov krasni maj,
tan roužice dajo lepši diš,
tan ftice znajo dosti viž,
oj, Prekmurski kraj,
moj zemeljski raj.

Tan je moja domovina,
tan stoji moj roden dom,
tan je čujti dobro srce,
tan želim počijvati”

Evgen Car v monodrami Poredušov Janoš