Podobe znanja

Dr. Franc Kosel

Laboratorij za nelinearno mehaniko
Vir: lab.fs.uni-lj.si
Vir: lab.fs.uni-lj.si

Vir: lab.fs.uni-lj.si

V Podobah znanja bo naš gost profesor s Fakultete za strojništvo v Ljubljani doktor Franc Kosel, kjer je predstojnik katedre za mehaniko, predstojnik oddelka za letalstvo in vodja laboratorija za nelinearno mehaniko. Med drugim se ukvarja z mehaniko gradiv in konstrukcij, z deformacijami, nosilnostjo in utrujenostjo ter življenjsko dobo materialov. S slovensko lesno in kemijsko industrijo je sodeloval pri graditvi nadtlačnih in podtlačnih posod in silosov iz kovinskih in kompozitnih materialov, z jedrsko elektrarno v Krškem pri sanaciji uparjalnika in z begunjskim Elanom pri razvoju smuči. Z doktorjem Francem Koselom se bo pogovarjal Štefan Kutoš.