Podobe znanja

Dr. Damjana Drobne

Damjana Drobne
Prof. Dr. Damjana Drobne
 Dr. Damjana Drobne

Prof. Dr. Damjana Drobne

V Podobah znanja nadaljujemo niz  pogovorov, v katerih to jesen predstavljamo študijsko in raziskovalno dejavnost na ljubljanski Biotehniški fakulteti. Pred mikrofon smo tokrat povabili doktorico Damjano Drobne, redno profesorico na Oddelku za biologijo, ki se v zadnjem obdobju poglobljeno ukvarja z nanodelci oziroma  z morebitnimi negativnimi posledicami uvajanj nanotehnologij za živi svet in s tem tudi za človeka. V prejšnjem raziskovalnem obdobju je delovala na področju ekotoksikoloških raziskav v zvezi s pesticidi in težkimi kovinami.

Z biologinjo Damjano Drobne se bo pogovarjal Štefan Kutoš.