Jezikovni pogovori

Kakšno slovenščino govorimo?

Slovenski govorni korpus Gos
Foto: www.emka.si
Foto: www.emka.si

Foto: www.emka.si

Slovenski govorni korpus GOS naj bi z empiričnimi podatki odgovoril na vprašanje, kakšno slovenščino govorimo. Vsebuje namreč milijon besed iz 120 ur posnetkov pogovorov najrazličnejših vsakdanjih situacij.O nastajanju, uporabni vrednosti in vplivih tega prvega korpusa govorjenega jezika pri nas v Jezikovnih pogovorih z Ano Zwitter Vitez in Darinko Verdonik, avtoricama monografije Slovenski govorni korpus GOS, ki jo je Javna agencija za raziskovalno dejavnost prepoznala kot izjemni dosežek slovenskih znanstvenikov v letu 2011.