Za en bokal muzike

Ljudske pesmi, posvečene Mariji devici

V oddaji Za en bokal muzike se bomo tokrat posvetili ljudskim pesmim, ki na tak ali drugačen način pojejo o Mariji devici. Večinoma gre za starejše arhivske posnetke, ki kažejo stalno prisotnost priprošnjice v mislih in življenju našega ljudstva nekoč in marsikje tudi danes. Posebej zanimivi so ostanki starih legendarnih pripovednih pesmi, slišali pa bomo […]

Za en bokal muzike

Mednarodni folklorni festival Beltinci

Poletje se kljub visokim temperaturam počasi približuje koncu, ob tako številnih poletnih glasbenih festivalih se zdi, da bi bilo narobe, če ne bi tudi v naših oddajah pozornosti namenili enemu izmed njih. Tokratna oddaja Za en bokal muzike bo torej v festivalskem duhu. Obiskali smo mednarodni folklorni festival Beltinci, ki se je letos, ob svoji […]

Za en bokal muzike

Za en bokal muzike

V oddaji Za en bokal muzike poslušamo posnetke ljudske glasbe iz starejših oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi in iz arhivov naše radijske postaje ter Glasbeno narodopisnega instituta. Tako nam ponuja vpogled v izvedbene prakse in enkratne interpretacije pevcev in godcev, obenem pa tudi v spremembe v načinih izvajanja in odnosu do izročila, kot […]

Za en bokal muzike

Bog daj dobro leto, pesemsko izročilo Adlešičev

V tokratnem potovanju po izročilih slovenske ljudske glasbe se bomo odpravili v Belo krajino, natančneje, v kraj Adlešiči. Na bogato ljudsko izročilo Adlešičev je v sedemdesetih letih 19. stoletja prvi postal pozoren takratni adlešiški župnik Ivan Šašelj, ki je šege, pregovore in pesmi, ki jih je slišal, vestno zapisoval ter jih objavljal v osrednjih slovenskih […]

Za en bokal muzike

Edna ftica priletejla /2/

V tokratni oddaji Za en bokal muzike se bomo še drugič posvetili zgoščenki, ki jo je Glasbeno narodopisni inštitut izdal leta 2015. Na njej so predstavljeni posnetki ljudskih pesmi iz Porabja, kakor so po večini nastali že v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, petdeset let po tistem, ko so bili porabski Slovenci od Prekmurcev odrezani […]

Za en bokal muzike

Zajuckaj in zapoj

Tokratno potovanje po izročilu slovenske ljudske glasbe bo letnemu času primerno. Poslušali bomo veliko glasbe, povedali pa bolj malo, kot se za sončno poletje spodobi. V oddaji Za en bokal muzike bomo poslušali ljudske pesmi in viže iz domala vseh koncev Slovenije, zbrane na zgoščenki Zajuckaj in Zapoj izdane leta 2013 pri založbi Znanstvenoraziskovalnega centra […]