Sedmi dan

Družina in spolnost po 2. Vatikanskem koncilu

V organizaciji Teološke fakultete je v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovom »Pogled na družino in spolnost v Katoliški cerkvi po Drugem vatikanskem koncilu«. Na njej so, domači in tuji predavatelji, razpravljali o vedno znova aktualnih tematikah, tako znotraj Katoliške Cerkve kot tudi v širši družbi.

Sedmi dan

Jan Hus, 600-letnica smrti

»Ker je Jan Hus trdovraten, nepoboljšljiv in noče preklicati svoje zmote, se je sveti koncil v Konstanci odločil, da ga bo odstavil in degradiral,« se je pred 600 leti glasila obsodba, s katero je Cerkev Husa izročila posvetni oblasti. Čeprav so kralja prosili, naj ga ne usmrti, ampak samo zapre, je kralj Sigismund vztrajal, da […]

Sedmi dan

Jezus med Slovenci

Osebnost Jezusa iz Nazareta je znana vsem, vsaj zdi se tako. Čeprav ljudje o njem navadno ne vedo veliko, ima skoraj vsak do njega zelo izrazito stališče, bodisi pozitivno bodisi negativno. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je v sodelovanju s teološko fakulteto v Ljubljani izvedla anketo med Slovenci. Več o rezultatih v […]

Sedmi dan

Kultura življenja

Po besedah pokojnega papeža sv. Janeza Pavla II. je sodobna družba postavljena v dramatično stičišče dveh superkultur – kulture življenja in kulture smrti. V tem spopadu se naj bi vsak človek po svoji vesti, ne glede na versko in ideološko prepričanje, odločil za ali proti življenju. Več o tem, kaj sploh pomeni zavzemanje za življenje, […]

Sedmi dan

Kontemplativna molitev

Današnja sekularizirana družba kontemplativno, tiho molitev pogosto razume kot nezdrav umik posameznika v lastno notranjost, kot umanjkanje čuta za družbeno odgovornost. Po drugi strani pa je vse več ljudi, ki se sprašujejo, ali niso narcisoidnost, občutek nesmisla, beg pred smrtjo in anksioznost prav posledica krize molitve. Tem vprašanjem je bil namenjen tudi 10. pogovorni večer […]

Sedmi dan

Antigona

Znamenita Sofoklejeva drama Antigona, je izzivala velike mislece in še danes zastavlja ključna etična vprašanja od božjega do človeškega prava. V oddaji, ki jo pripravlja Marko Rozman tudi o tem, kakšna ljubezen in pravičnost se razkrivata v tej Sofoklejevi igri.