Radijska igra

Jovan Ćirilov: Samomorilec

Slovenija po odstotku samomorilnosti žal spada v vrh mednarodne črne statistike. Gre za široko tabuiziran problem, ki redko doživi širši odmev. Kaj šele pogovore o tem, da bi našli vzroke zanj. In če se problema ne prizna, potem se zdi, da ta sploh ne obstaja. Kar pa za neko družbo v celoti seveda ni dobro. […]

Radijska igra

Ödön von Horváth, Traugott Krischke: Ura ljubezni

Delo je nastalo okrog leta 1929 in je ena prvih radijskih iger sploh. Izum »skritega mikrofona«, s katerim avtor lovi naključne pomenke parov na različnih krajih, razpira zgodbo o socialnem in spolnem izkoriščanju. Da pa bi bil zgodovinski kontekst sodobnemu poslušalcu bolj razumljiv, je avtor priredbe in dramaturg Goran Schmidt igro uvodoma dopolnil s priredbo […]

Radijska igra

Ivan Mrak: Van Goghov vidov ples

Zgodba himnične tragedije v petih stopnjevanjih sloni na biografskih podatkih o nizozemskem slikarju Van Goghu, ki se je leta 1888 zatekel v francoski Arles in k sebi povabil enega velikih francoskih slikarjev – prijatelja Paula Gaugina. Skupno življenje je razkrilo njuni usodni različnosti tako v pojmovanju življenja kakor v umetnosti. Van Goghovo usodo je Ivan […]

Radijska igra

Erik Ohls: Pero

Poetična radijska igra finskega avtorja švedskega rodu preigrava metafizično temo o dobrem in zlu na radiofonsko zelo domiseln in učinkovit način – kot mozaično povezanost nezavednega in zavednega, svetega in diaboličnega v zgodbi o poroki dekleta in skrivnostnega moškega. V postmodernističnem principu se v Ohlsovi igri prepletata in ob koncu tudi združita v enotno hiperrealnost […]

Radijska igra

Dieter Forte: Stena

Nemški radijski avtor je zanimivo in še zmeraj aktualno delo oblikoval kot radiofonski dialog človeka s šumi, ki ponazarjajo njegovo vsakodnevno življenje in se med igro spremenijo v grozljivo prispodobo stehniziranosti sveta. Radijska igra se odlikuje z domiselno dramaturško kompozicijo in z izraženim protestom zoper vse tisto, kar povzroča odtujenost sodobnega človeka. Izvirni naslov Die […]

Radijska igra

Uroš Kalčič: Ko bom velik, bom žaba

Igra je na jugoslovanskem festivalu na Ohridu leta 1979 prejelo nagrado za najboljše delo v celoti, režiser Aleš Jan pa nagrado za režijo, vendar je igra še zmeraj presenetljivo aktualna. Avtor namreč v svoji groteski obravnava dileme sodobnega človeka, razpetega med vznemirljivo osebno srečevanje z življenjem in nasilno površinskostjo bivanja. Tako nam Kalčič razkriva dogajanje […]