Podobe znanja

dr. Ivan Jerman

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost raziskovalec doktor Ivan Jerman s Kemijskega inštituta,kjer vodi skupino za razvoj premazov. Ukvarjajo se zlasti z razvojem komponent, ki izkoriščajo obnovljive vire energije. Med pomembne mednarodne dosežke na področju sončne energije štejejo sodelovanje s podjetji iz Nemčije, Švice, Norveške in zlasti Izraela. Jerman je avtor sedmih patentov, za svoje […]

Podobe znanja

Prof. dr. Ines Mandić Mulec

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gostja naša mednarodno priznana raziskovalka profesorica Ines Mandić Mulec z ljubljanske Biotehniške fakultete. Raziskuje medcelično komuniciranje in socialno mikrobiologijo, prav ta spoznanja pa pridobivajo na pomenu, saj je le tako mogoče razumeti mikrobe kot ene najpomembnejših oblik življenja na našem planetu. Te raziskave so pomembne za farmacijo, ekologijo, medicino in  […]

Podobe znanja

Prof. dr. Iztok Grabnar, farmakologija

V PODOBAH ZNANJA bo  tokrat gost  profesor Iztok Grabnar s Fakultete za farmacijo. Raziskovalno se ukvarja z biofarmacijo in farmakokinetiko, kar zajema zlasti analizo vpijanja, presnove in izločanja zdravilnih učinkovin. Na tej podlagi je mogoče napovedati  delovanje zdravil pri posamezniku,  prav tako pa takšne raziskave  odpirajo možnosti  za iskanje novih učinkovin. Med drugim je preučeval […]

Podobe znanja

Mag. Matija Križnar, višji kustos

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost Matija Križnar, višji kustos v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Ob strokovnem delu v muzeju se ukvarja s paleontološkimi raziskavami, raziskuje zlasti fosilne vretenčarje, glavonožce in fosilni les, ukvarja se tudi z zgodovino paleontologije na slovenskih tleh in z zgodovino rudarjenja v naših krajih. Veliko tudi piše in objavlja v poljudnoznanstvenih […]

Podobe znanja

Darja Lisjak

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat naša gostja raziskovalka Darja Lisjak z odseka za sintezo materialov na Inštitutu Jožef Štefan. Lisjakova se ukvarja  s koloidno in površinsko kemijo, sintezo in karakterizacijo nanomaterialov in hibridnih materialov ter še posebno z urejanjem nanodelcev v funkcionalne materiale. Vodila je več evropskih projektov, pred časom je skupaj s sodelavci v ugledni […]

Podobe znanja

Ivan Klaneček

V Podobah znanja bo naš gost mednarodno uveljavljeni izumitelj in inovator v gradbeništvu inženir Ivan Klaneček. Je avtor več kot 60 inovacij gradbene tehnologije, tehnike in materialov, zlasti kar zadeva hidroizolacije in zaščito stavb. Zmagoval je na natečajih po vsem svetu, pri nas je med drugim sodeloval z Darsom pri graditvi avtocestnega križa in saniral […]