Podobe znanja

Agronom Stanislav Tojnko o sodobnem sadjarstvu

V Podobah znanja bo tokrat naš gost agronom Stanislav Tojnko z Univerze v Mariboru. Je odličen poznavalec slovenskega sadjarstva in si s svojim znanstvenim, raziskovalnim, pedagoškim  in publicističnim delovanjem prizadeva, da bi le to stopalo v korak s časom v razmerah vse hujše mednarodne konkurence in vse višjih zahtev porabnikov po kakovostnem in neoporečnem pridelku. […]

Podobe znanja

Franc Križnar

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost vidni slovenski muzikolog doktor Franc Križnar. Križnar, ki bo to jesen obhajal življenjski jubilej – sedemdesetletnico, je v štiridesetletnem delovanju kot glasbeni esejist, kritik, raziskovalec-znanstvenik in glasbeni urednik ustvaril številne bibliografske enote s področja glasbene umetnosti, pedagogike in znanosti. Deloval je kot urednik, član strokovno-ekspertnih komisij in strokovnih društev, […]

Podobe znanja

Prof. dr. Dušan Jurc, Zavod za gozdove Slovenije

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost profesor Dušan Jurc, vodja oddelka za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Študiral in doktoriral je na ljubljanski biotehniški fakulteti, na kateri zdaj predava; njegovo ožje raziskovalno področje je fitopatologija. Slovenska in evropska naravovarstvena in gozdarska stroka se zlasti v zadnjem obdobju srečujeta z alarmantnim porastom škodljivcev in bolezni, […]

Podobe znanja

Dr. Nina Vodopivec, socialna antropologija

V PODOBAH ZNANJA smo pred mikrofon povabili antropologinjo doktorico Nino Vodopivec, raziskovalko na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Preučevala je življenje in delo industrijskih delavk v socializmu in postsocializmu, o tem je izdala delo Labirinti postsocializma. V svojih delih kritično vrednoti neoliberalni model in opozarja na družbeni značaj pojavov, kot sta revščina in brezposelnost. […]

Podobe znanja

Dr. Marko Frelih, antropologija

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat naš gost arheolog Marko Frelih, kustos za afriške in ameriške zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju. Vrsto let raziskuje medkulturne povezave med starimi civilizacijami, še posebej ga zanima duhovni svet prazgodovinskih kultur. Prav tako že dolgo preučuje stike Slovencev z neevropskimi kulturami; v ospredju teh raziskav sta misijonarja Friderik Baraga in […]

Podobe znanja

Luka Vidmar

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat  gost doktor Luka Vidmar, znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede na Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU.  Proučuje književnost, likovno umetnost in kulturo baroka na Slovenskem, vodil je projekt o neraziskani nemški in latinski književnosti iz tega časa in raziskoval dejstva o požigu protestantskih knjig.