Podobe znanja

Arheolog Boštjan Laharnar

V Podobah znanja bo tokrat gost arheolog Boštjan Laharnar,  višji kustos v Narodnem muzeju Slovenije. Njegovo področje je prazgodovina, z začetkom rimske kolonizacije naših krajev vred; raziskuje med drugim arheološke sledi delovanja rimske vojske pri nas. Bil je soavtor sedmih arheoloških razstav v Narodnem in Tolminskem muzeju, pred koncem leta pa bo predvidoma odprta nova […]

Podobe znanja

Farmacevt Marko Anderluh

V PODOBAH ZNANJA tokrat predstavljamo profesorja Marka Anderluha s Fakultete za farmacijo, ki raziskovalno deluje na področjih farmacevtske kemije in sintezne organske kemije. Gre povečini za bazične raziskave, ki pomenijo prvi korak pri iskanju zdravilnih učinkovin za virusna ali druga obolenja. Objavil je vrsto znanstvenih člankov, ki so doživeli odmev v mednarodni znanstveni javnosti s […]

Podobe znanja

Dr. Aleš Lapanje, mikrobiolog

V PODOBAH ZNANJA bomo tokrat predstavili  priznanega slovenskega mikrobiologa doktorja Aleša Lapajneta, ki raziskovalno deluje v okviru Inštituta Jožef Stefan in že 15 let vodi svoj raziskovalni laboratorij. Raziskovanje mikroorganizmov kot ene najpomembnejših oblik življenja na našem planetu je pomembno na večini za človeka pomembnih področij, od zdravja, industrije, kmetijstva, do pitne vode in sploh […]

Podobe znanja

Etnologinja Adela Pukl

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gostja etnologinja Adela Pukl, višja kustosinja v Slovenskem etnografskem muzeju. Zadolžena je za zbirke  s področja duhovne kulture, raziskuje zlasti  pustne  maske in pustovanja, glasbila, vraževerje in slovenske blagovne znamke. Njeno delo so med drugim razstave:¨ Pustna dediščina Slovenije, Kokta, pijača vaše in naše mladosti in Spet trte so rodile […]

Podobe znanja

Zgodovinar Andrej Pančur

V PODOBAH ZNANJA bomo tokrat gostili zgodovinarja Andreja Pančurja, znanstvenega sodelavca na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Preučeval je monetarno politiko ter širše gospodarske in politične razmere v Avstro-Ogrski, zlasti v drugi polovici 19. stoletja, in razmere v slovenskih deželah; ukvarjal se je tudi z usodo Judov na  Slovenskem. V zadnjem obdobju deluje v […]

Podobe znanja

Agronom Stanislav Tojnko o sodobnem sadjarstvu

V Podobah znanja bo tokrat naš gost agronom Stanislav Tojnko z Univerze v Mariboru. Je odličen poznavalec slovenskega sadjarstva in si s svojim znanstvenim, raziskovalnim, pedagoškim  in publicističnim delovanjem prizadeva, da bi le to stopalo v korak s časom v razmerah vse hujše mednarodne konkurence in vse višjih zahtev porabnikov po kakovostnem in neoporečnem pridelku. […]