Podobe znanja

Etnologinja Adela Pukl

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gostja etnologinja Adela Pukl, višja kustosinja v Slovenskem etnografskem muzeju. Zadolžena je za zbirke  s področja duhovne kulture, raziskuje zlasti  pustne  maske in pustovanja, glasbila, vraževerje in slovenske blagovne znamke. Njeno delo so med drugim razstave:¨ Pustna dediščina Slovenije, Kokta, pijača vaše in naše mladosti in Spet trte so rodile […]

Podobe znanja

Zgodovinar Andrej Pančur

V PODOBAH ZNANJA bomo tokrat gostili zgodovinarja Andreja Pančurja, znanstvenega sodelavca na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Preučeval je monetarno politiko ter širše gospodarske in politične razmere v Avstro-Ogrski, zlasti v drugi polovici 19. stoletja, in razmere v slovenskih deželah; ukvarjal se je tudi z usodo Judov na  Slovenskem. V zadnjem obdobju deluje v […]

Podobe znanja

Agronom Stanislav Tojnko o sodobnem sadjarstvu

V Podobah znanja bo tokrat naš gost agronom Stanislav Tojnko z Univerze v Mariboru. Je odličen poznavalec slovenskega sadjarstva in si s svojim znanstvenim, raziskovalnim, pedagoškim  in publicističnim delovanjem prizadeva, da bi le to stopalo v korak s časom v razmerah vse hujše mednarodne konkurence in vse višjih zahtev porabnikov po kakovostnem in neoporečnem pridelku. […]

Podobe znanja

Franc Križnar

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost vidni slovenski muzikolog doktor Franc Križnar. Križnar, ki bo to jesen obhajal življenjski jubilej – sedemdesetletnico, je v štiridesetletnem delovanju kot glasbeni esejist, kritik, raziskovalec-znanstvenik in glasbeni urednik ustvaril številne bibliografske enote s področja glasbene umetnosti, pedagogike in znanosti. Deloval je kot urednik, član strokovno-ekspertnih komisij in strokovnih društev, […]

Podobe znanja

Prof. dr. Dušan Jurc, Zavod za gozdove Slovenije

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost profesor Dušan Jurc, vodja oddelka za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Študiral in doktoriral je na ljubljanski biotehniški fakulteti, na kateri zdaj predava; njegovo ožje raziskovalno področje je fitopatologija. Slovenska in evropska naravovarstvena in gozdarska stroka se zlasti v zadnjem obdobju srečujeta z alarmantnim porastom škodljivcev in bolezni, […]

Podobe znanja

Dr. Nina Vodopivec, socialna antropologija

V PODOBAH ZNANJA smo pred mikrofon povabili antropologinjo doktorico Nino Vodopivec, raziskovalko na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Preučevala je življenje in delo industrijskih delavk v socializmu in postsocializmu, o tem je izdala delo Labirinti postsocializma. V svojih delih kritično vrednoti neoliberalni model in opozarja na družbeni značaj pojavov, kot sta revščina in brezposelnost. […]