Podobe znanja

Jože Kortnik

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost docent Jože Kortnik z oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje na ljubljanski naravoslovno-tehniški fakulteti. Raziskovalno se ukvarja z različnimi vidiki sodobnega, okolju prijaznega rudarstva in učinkovito izrabo sekundarnih surovin in materialov ter pri tem uvaja nov termin tako imenovanega urbanega rudarjenja. V zadnjem obdobju se še posebno ukvarja z […]

Podobe znanja

Umetnostna zgodovinarka Barbara Murovec

V PODOBAH ZNANJA bomo tokrat predstavili umetnostno zgodovinarko Barbaro Murovec, predstojnico Umetnostnozgodovinskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Področja njenega raziskovanja so med drugim slikarstvo in grafika od 16. do 20. stoletja, odnos med politiko in umetnostjo ter zgodovina in metodologija umetnostne zgodovine. Predava na mariborski filozofski fakulteti in sodeluje v več svetovnih mrežah za umetnostnozgodovinsko raziskovanje. […]

Podobe znanja

Arheolog Boštjan Laharnar

V Podobah znanja bo tokrat gost arheolog Boštjan Laharnar,  višji kustos v Narodnem muzeju Slovenije. Njegovo področje je prazgodovina, z začetkom rimske kolonizacije naših krajev vred; raziskuje med drugim arheološke sledi delovanja rimske vojske pri nas. Bil je soavtor sedmih arheoloških razstav v Narodnem in Tolminskem muzeju, pred koncem leta pa bo predvidoma odprta nova […]

Podobe znanja

Farmacevt Marko Anderluh

V PODOBAH ZNANJA tokrat predstavljamo profesorja Marka Anderluha s Fakultete za farmacijo, ki raziskovalno deluje na področjih farmacevtske kemije in sintezne organske kemije. Gre povečini za bazične raziskave, ki pomenijo prvi korak pri iskanju zdravilnih učinkovin za virusna ali druga obolenja. Objavil je vrsto znanstvenih člankov, ki so doživeli odmev v mednarodni znanstveni javnosti s […]

Podobe znanja

Dr. Aleš Lapanje, mikrobiolog

V PODOBAH ZNANJA bomo tokrat predstavili  priznanega slovenskega mikrobiologa doktorja Aleša Lapajneta, ki raziskovalno deluje v okviru Inštituta Jožef Stefan in že 15 let vodi svoj raziskovalni laboratorij. Raziskovanje mikroorganizmov kot ene najpomembnejših oblik življenja na našem planetu je pomembno na večini za človeka pomembnih področij, od zdravja, industrije, kmetijstva, do pitne vode in sploh […]

Podobe znanja

Etnologinja Adela Pukl

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gostja etnologinja Adela Pukl, višja kustosinja v Slovenskem etnografskem muzeju. Zadolžena je za zbirke  s področja duhovne kulture, raziskuje zlasti  pustne  maske in pustovanja, glasbila, vraževerje in slovenske blagovne znamke. Njeno delo so med drugim razstave:¨ Pustna dediščina Slovenije, Kokta, pijača vaše in naše mladosti in Spet trte so rodile […]